Theoretisch kader hoeveel bronnen heb ik nodig?

Je bent nu hier:
 • Studietips
 • Scriptie
 • Theoretisch kader hoeveel bronnen heb ik nodig?

Hoeveel pagina’s en hoeveel bronnen heb ik nodig voor het theoretisch kader?

 

Rekensom 1: het aantal pagina’s

Stel dat je een gemiddelde scriptie schrijft van 35 pagina’s. De samenvatting, het voorwoord en de bijlages niet meegerekend.

 

Hoofdstuk Aantal pagina’s
Inleiding 5
Theoretisch kader 10
Onderzoeksmethoden 4
Resultaten 10
Conclusies en Aanbevelingen 4
Discussie 2
Totaal 35

Als bovenstaande tabel klopt, dan betekent dat je theoretisch kader ongeveer tien pagina’s tekst in beslag neemt. Misschien vallen sommige hoofdstukken wat langer of korter uit. Het helpt om als richtlijn acht tot twaalf pagina’s voor je theoretisch kader aan te houden. Met veel theoretische begrippen in je hoofd- en deelvragen zit je eerder op de twaalf pagina’s. Is je onderzoek qua theorie wat eenvoudiger dan bestaat het theoretisch kader vaak uit wat minder pagina’s.

 

Rekensom 2: het aantal bronnen

De meeste literatuurverwijzingen die je in de literatuurlijst opneemt, komen uit je theoretisch kader. Maar er zijn natuurlijk ook bronnen waar je in andere hoofdstukken naar verwijst. Denk bijvoorbeeld aan het jaarverslag dat je gebruikt om de organisatie waarvoor je het onderzoek doet te beschrijven. Of nieuwsberichten die je aanhaalt als je de aanleiding van het onderzoek toelicht. Of verwijs je naar een boek over onderzoeksmethoden als je het soort steekproef beschrijft.

 

Maar welke bronnen heb je in je theoretisch kader nodig?

1. Heel belangrijk zijn de onderzoeken die in veel opzichten lijken op jouw onderzoek. Dat zijn onderzoeken die:

  • over dezelfde theoretisch begrippen gaan
  • een vergelijkbare onderzoeksdoelgroep hebben
  • wetenschappelijk zijn
  • concrete resultaten beschrijven
  • actueel zijn

Naar dat soort onderzoeken wil je graag en veel naar verwijzen.

2. In het theoretisch kader vertel je daarnaast de lezer meer over de theoretische begrippen in jouw onderzoek. Je wilt die begrippen in het theoretisch kader definiëren / omschrijven en de verschillende aspecten waar die begrippen uit bestaan toelichten. 

Voorbeeld:

Je doet een onderzoek naar sociale steun. Je wilt dan tot een zo goed mogelijk omschrijving of definitie van dat begrip komen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat zelf verzint, dus gebruik je verschillende bronnen om tot een zo goed mogelijke definitie te komen.

De literatuur onderscheidt verschillende soorten sociale steun. Niet elke auteur noemt precies dezelfde soorten. Ook hier wil je door de vergelijking van een aantal bronnen aan de lezer laten zien wat jij in jouw onderzoek verstaat onder de verschillende soorten sociale steun.

 

3. Daarnaast maak je in de scriptie gebruik van theorieën en / of modellen. Ook hier wil je graag een vergelijking maken tussen theorieën en tussen modellen, zodat je goed onderbouwd de beste en meeste geschikten voor jouw onderzoek kunt selecteren.

 

Voorbeeld:

Er zijn verschillende theorieën over motivatie. Twee veelgebruikte theorieën zijn de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (1985) en de goal-settingtheorie van Locke en Latham (1990). Je wilt graag beide theorieën bespreken, zodat je een onderbouwde keuze kunt maken welke theorie centraal staat in jouw onderzoek. En of je misschien aspecten van die andere theorie ook meeneemt. Theorieën ontwikkelen zich. De oorspronkelijke zelfdeterminatietheorie is bijvoorbeeld door Deci en Ryan zelf aangepast. En andere onderzoekers hebben er net weer een andere invulling aan gegeven. De goal-setting theorie is gepubliceerd in 1990 nadat Locke en Latham al decennia bezig waren met het onderwerp motivatie en doelen stellen. Omdat theorieën en modellen in ontwikkeling zijn is het belangrijk om niet alleen naar de oorspronkelijke publicatie te kijken, maar ook naar recente wetenschappelijke literatuur.

Deze voorbeelden over sociale steun en motivatie maken duidelijk dat het belangrijk is om in het theoretisch kader bronnen met elkaar te vergelijken. Dat is ook precies de reden waarom je meer bronnen nodig hebt dan je misschien had gehoopt of verwacht.

Voorbeeld:

Stel je doet onderzoek naar de relatie tussen leiderschapsstijl en innovatief werkgedrag. In je theoretisch kader wil je twee theorieën over leiderschapsstijl opnemen. En je wilt daarnaast twee modellen bespreken die factoren beschrijven die van invloed zijn op innovatief werkgedag. Hoeveel bronnen heb je dan in totaal nodig?

Aantal benodigde bronnen onderzoek naar leiderschapsstijl en innovatief werkgedrag

Type bron Benodigd aantal
 
Hoofdstuk 1 Inleiding
Twee bronnen met Informatie over de organisatie 2
Drie bronnen die een paar algemene ontwikkelingen m.b.t. je onderwerp in de aanleiding beschrijven (en twee tot vier uit wetenschappelijke literatuur die je ook in je theoretisch kader bespreekt) 3
 
Hoofdstuk 2 Theoretisch kader
Drie bronnen om leiderschapsstijl te definiëren 3
Vier bronnen die aspecten beschrijven van leiderschap 4
Twee bronnen om innovatief werkgedrag te omschrijven 2
Drie bronnen die innovatief werkgedrag in een aantal onderdelen onderverdelen 3
Twee tot drie bronnen die theorie A over leiderschapsstijl toelichten 2,5
Twee tot drie bronnen die theorie B over leiderschapsstijl toelichten 2,5
Twee tot drie bronnen die model A over innovatief werkgedrag bespreken 2,5
Twee tot drie bronnen die gaan over model B over innovatief werkgedrag bespreken. 2,5
Tien onderzoeken die gaan over de relatie tussen leiderschapsstijl en innovatief werkgedrag 10
Hoofdstuk 3 Onderzoeksmethoden
Boeken over onderzoeksmethoden 2
Totaal theoretisch kader 30
Totaal scriptie 39

Zoals je in de tabel ziet kom je al snel uit om best flink wat bronnen. Terwijl je tijdens het schrijven van je theoretisch kader erachter komt dat er nog veel meer theorieën over leiderschap zijn ontwikkeld die je niet bespreekt. En dat er ook nog eens veel meer dan tien recente wetenschappelijke onderzoeken gaan over de relatie tussen leiderschapsstijl en innovatief werkgedrag.

Daarom is het ook een theoretisch kader. Er wordt niet van je verwacht dat je alle belangrijke publicaties over jouw onderwerp in je onderzoek verwerkt. Wat wel van je verwacht wordt is dat de bronnen van goede kwaliteit zijn. Lees meer daarover in de blog over kwaliteitscriteria.

Vorige Theoretisch kader hbo scriptie
Volgende Validiteit
Table of Contents