Onze Uitgelichte Artikelen

Lees hier onze uitgelichte artikelen voor nog meer nog betere studieresultaten.

Studeren is pas leuk als je weet wat je moet doen!

Literatuurmatrix

Literatuurmatrix

In een theoretisch kader ben je meestal aan het rommelen met de structuur en de bronnen. Als je lang genoeg doorgaat dan wordt je hoofdstuk een ondoordringbare jungle met allerlei verschillende structuren, vol met stukken tekst die zijn gebaseerd op bronnen die je nu even niet meer kan vinden. Gelukkig is er de literatuurmatrix. Die helpt je om gericht naar literatuur te zoeken en goed te verwerken. Hieronder een voorbeeld, waarbij de structuur expres in vraagvorm staat. Daarmee wil ik illustreren wat je aan het doen bent: de literatuur vragen laten beantwoorden.

STRUCTUUR IN VRAAGVORM bron A B C D E
Wat is de definitie van ziekteverzuim? Definitie Omschrijving Definitie
Hoe hoog is het ziekteverzuim in Nederland en in de bouw? Omschrijving Definitie Voorbeeld
Welke oorzaken zijn er van ziekteverzuim? Omschrijving Voorbeeld Omschrijving Omschrijving
Welke maatregelen kunnen er genomen worden? Omschrijving Definitie Omschrijving

Hoe werkt een literatuurmatrix?

Je stelt een aantal vragen en gaat vervolgens de bronnen een voor een af om de vragen te beantwoorden. En die zet je in het schema. Als je wat literatuur gelezen hebt, breid je je vragen nog wat uit of pas je ze aan.

Wat zijn de voordelen van zo’n schema?

 1. Bronnen vergelijken

Je doet precies wat de bedoeling is van het literatuuronderzoek:, namelijk verschillende bronnen vergelijken. In het voorbeeld zie je dat je de definities van ziekteverzuim van bron B, C en D met elkaar kunt vergelijken.

 1. Minder (her)lezen

Je hoeft niet keer op keer de bron te lezen. De antwoorden op de vragen noteren is voldoende. Tenzij het een van de belangrijkste bronnen is natuurlijk, dan wil je nog een keer checken of je alles hebt.

 1. Geen plagiaat of snel klaar

Als je in eigen woorden de antwoorden noteert, dan weet je zeker dat je geen plagiaat pleegt. Knip en plak je de antwoorden, dan ben je lekker snel klaar met het schema, maar wat meer tijd met het schrijven.

 1. Je ziet waar je voldoende literatuur over hebt verzameld en welke informatie nog ontbreekt. 

In het voorbeeld wil je misschien nog wat meer weten over de maatregelen tegen ziekteverzuim, omdat je dat ook goed kunt gebruiken voor de aanbevelingen van je eigen onderzoek. Met de literatuurmatrix kun je dus nog gerichter zoeken.

 1. Je bent flexibeler 

Als je hele stukken tekst hebt geschreven dan ‘moet je daar steeds wat mee’. Inkorten, verplaatsen, anders structureren, herlezen. Noem het maar op. Begin je met een literatuurmatrix dan ben je vrijer om je stuk vorm te geven. En een goede basis voor de structuur van je literatuurhoofdstuk te leggen.

Vergeet niet dat je aan de hand van de informatie die je tegenkomt altijd nog meer vragen kunt toevoegen. Bijvoorbeeld een vraag over de verschillende soorten ziekteverzuim (lichamelijk en psychisch).

Natuurlijk kun je ook zaken weglaten. Bijvoorbeeld die verouderde bron over de meldplicht van de werkgever aan de bedrijfsarts. Had je dat hele verhaal al samengevat in de scriptie dan had je het misschien niet over je hart kunnen verkrijgen die tekst weg te gooien. En dan had je een saai en irrelevant verhaal gekregen over de historie van de wet- en regelgeving rondom het ziekteverzuim.

Nog steeds geen structuur?

Vind je het heel moeilijk om zelf te starten met het aanbrengen van een structuur? Lees dan eerst je beste bronnen door en vat die samen. Als je goed kijkt naar de structuur die zij gebruiken, kun je je hier door laten inspireren.

Wat ook helpt is het lezen van andere scripties. Als het goed is zie je dat je best wat vrijheid hebt om je theoretisch kader vorm te geven. Tegelijkertijd zie je zaken als definities, theorieën en modellen vaker terugkomen.

Helpt dit allemaal net niet? Vertel ons waar je mee zit in een vrijblijvend intakegesprek.

De scriptiebeoordelaar

Ken je beoordelaar en scoor hoger voor je scriptie

Lees hier wat je kan doen om jouw scriptie beoordelaar zo gunstig mogelijk te stemmen (lees: meer kans te maken op een goedgekeurde scriptie).

De beoordelaar van je scriptie heeft weinig tijd

Een blije beoordelaar is er een die sneller mooie cijfers geeft. En bergen leeswerk maken het er niet makkelijker op voor je beoordelaar. Zeg nou zelf: wat beoordeelt makkelijker, een korte en bondige scriptie of een langdradig stuk dat ‘lekker wollig’ is?

Tip: Voorkom herhalingen en schrijf ‘to the point’ door vooraf te bedenken wat je wil overbrengen.


Als de beoordelaar je scriptie niet snapt, raakt hij geïrriteerd

Om een scriptie te beoordelen moet de scriptie in de eerste plaats duidelijk zijn. Als de scriptie niet duidelijk genoeg is moet de beoordelaar zelf gaan puzzelen. Dat kost tijd en is moeilijk. Zeker als de beoordelaar (en zo zijn ze) op het formulier precies uit wil leggen wat er niet goed is gegaan en -als je geluk hebt- hoe dat verbeterd kan worden.

Tip: Wat voor jou duidelijk is, is niet voor iedereen duidelijk. Laat iemand anders je scriptie daarom nalezen voordat je hem inlevert.

Licht de belangrijkste keuzes toe

Als het wel duidelijk is wat er staat dan is het tijd voor de volgende vraag van de beoordelaar. Die vreselijke waaromvraag. Onderzoek doen is keuzes maken.  En die keuzes moet je toelichten, ook als je achteraf denkt: ‘dat was niet zo handig’. Het theoretisch kader (literatuuronderzoek) is bijvoorbeeld vaak lastig om goed te structureren. Het helpt daarom om uit te leggen hoe je theoretisch kader is opgebouwd. Ook als het dan toch niet helemaal logisch is, is het voor de beoordelaar wel te volgen. Wanneer je goed uitlegt waarom je je onderzoek op een bepaalde manier hebt afgebakend helpt dat de beoordelaar ook om goed te snappen waarover (en over wie) je onderzoek gaat.

Tip: Stel jezelf bij het lezen van je scriptie regelmatig de vraag: waarom heb ik hiervoor gekozen EN staat dat er ook?

Leest de beoordelaar je scriptie een samenhangend verhaal?

Hoewel het beoordelingsformulier bestaat uit allerlei onderdelen kijkt de beoordelaar veel naar de samenhang van de scriptie. Je kunt dan denken aan zaken als:

 • Leidt de aanleiding van de scriptie op een logische manier tot d(i)e hoofdvraag van je scriptie?
 • Komen de aanbevelingen voort uit de conclusies?

Wat verrassend vaak gebeurt is dat vragen wel worden gesteld worden, maar niet beantwoord.

 • De definitie van een begrip wordt beloofd, maar niet gegeven.
 • De deelvraag gaat over welke factoren van invloed op iets zijn. Gek genoeg wordt er nergens in de scriptie expliciet genoemd welke factoren dat dan zijn.

Dat brengt dat de beoordelaar tot de belangrijkste vraag: hoe goed wordt de hoofdvraag beantwoord?

Tip: Een scriptie schrijven is een vraag stapsgewijs beantwoorden. Heb je net als de beoordelaar weinig tijd, beantwoord dan in ieder geval je hoofdvraag zo goed mogelijk!

Onze hulp

Soms komen studenten bij ons met een afgekeurde scriptie of onderzoeksvoorstel. Wil je dit voorkomen? Schakel dan onze hulp in om je scriptie beoordelingsproof te maken!

Is je scriptie afgekeurd. Ook dan kunnen deze scriptietips je helpen om je diploma te halen.

Taalfouten in verslagen

Lees hier hoe je de twee meest gemaakte taalfouten in verslagen voor je opleiding kunt voorkomen. 

Schrijven is lastig. Het gaat dus ook te ver om alle taalfouten hier te behandelen. Daarom vertellen we je nu vast hoe je de twee meest gemaakte taalfouten kan voorkomen.

Twee taalfouten die het vaakst voorkomen

Ben jij degene die bij de groepsopdrachten naar het Nederlands moet kijken? Of heb je juist het gevoel dat je de hele basisschool niet op hebt zitten letten toen het over spelling en grammatica ging? Wie je ook bent, iedereen maakt taalfouten.

Wij hebben honderden scripties nagekeken. En nog steeds zoeken we bij elke scriptie die we lezen op hoe je bepaalde woorden schrijft. Dat is een kant van het verhaal. Aan de andere kant zien we vaak dezelfde fouten terugkomen. Blogs over dit thema komen vaak met een lijstje van tien of vijfentwintig meest gemaakte taalfouten. Dat is wel veel om allemaal op te letten bij het schrijven. In scripties, papers of essays kom ik eigenlijk maar twee taalfouten echt veel tegen. Als je daarop let en weet hoe je naar literatuur verwijst, dan ben je al een heel eind op weg.

1. D’s en t’s

De eerste is een klassieker. Dat zijn de fouten met d’s en t’s. Die worden er door de spelling- en grammaticacontrole er gek genoeg niet altijd uitgehaald. Dat betekent dat je zelf de werkwoorden die op een d (of toch een t) eindigen na moet kijken. Als je niet weet wat de regels zijn –of twijfelt-, zoek het op. Bijvoorbeeld hier.

2. Los of aan elkaar

In het Nederlands schrijf je samenstellingen verrassend vaak aan elkaar. Zeker als je het vergelijkt met het Engels. Bij twijfel kun je op www.woordenlijst.org opzoeken wat de juiste schrijfwijze is. In scripties worden deze woorden vaak los van elkaar geschreven, terwijl ze aan elkaar horen:

 • Gebruikmaken van
 • Erdoor
 • Afstudeerbegeleider
 • Literatuuronderzoek
 • Langetermijnplanning en
 • Bachelorscriptie

Om het moeilijk te maken: een aantal woorden schrijf je niet aan elkaar. Een paar voorbeelden:

 • Door middel van
 • Aan bod komen
 • Ergens naar op zoek zijn (ben je iets aan het opzoeken dan schrijf je het wel weer aan elkaar)

Nog een laatste tip: vermijd het woord ‘ik’ en ‘wij’ in je scriptie. Die woorden mogen alleen voorkomen in het voorwoord. De rest van de tekst is zakelijk. Spreek desnoods over ‘de onderzoeker’ als je het over jezelf hebt, maar blijf in de derde persoon schrijven.

Goed: Het onderzoek is uitgevoerd.
Fout: Ik heb onderzoek uitgevoerd.

 

Ben je student en vind je het moeilijk om sterk te schrijven zonder fouten?  Neem dan contact met ons op.

Is je scriptie afgekeurd. Ook dan kunnen deze scriptietips je helpen om je diploma te halen.

Verhoog je scriptiecijfer

Checklist beoordeling scripties

Slimme tips als je toe bent aan de beoordeling van je scriptie of thesis en nog weinig tijd hebt.

Hoe werkt de beoordeling van scripties?

Beoordelaars van scripties hebben vaak te maken met strakke deadlines om een heel aantal scripties te beoordelen. De eerste student van de stapel wenst de beoordelaar op pagina 1 veel leesplezier. Die denkt bij zichzelf: bij de volgende sla ik het voorwoord over. Dat bespaart tijd, ook al is het leuk om te lezen. Vaak wordt het beoordelingsformulier direct geopend en na ieder hoofdstuk ingevuld. Het doel van de beoordelaar: elke scriptie binnen anderhalf uur helemaal beoordeeld te hebben.

Beoordelaars hebben weinig tijd

Is dit de manier waarop met jouw scriptie wordt omgegaan? Waar je een half jaar hard aan gewerkt hebt? Ja, helaas in de meeste gevallen is dat echt zo. En dan mag je nog blij zijn dat je niet een beoordelaar hebt getroffen die zoekt naar spelfouten om het geheel af te keuren zonder het te hoeven lezen. De meeste beoordelaars hebben te weinig tijd om je scriptie te beoordelen. Van beoordelaars wordt aan de andere kant wel verwacht dat zij het beoordelingsformulier zorgvuldig invullen en naast het aankruisen van ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ ook wat toelichting geven.

Wat vaak en zichtbaar fout gaat, komt op het beoordelingsformulier

In de praktijk gebeurt het daarom vaak dat beoordelaars snel een aantal vaak voorkomende opvallende fouten benoemen. Bijvoorbeeld:

 • Het niet (genoeg) gebruiken van alinea’s
 • ontbrekende tabel titels en
 • onjuiste APA-verwijzingen

Ook worden er gewoon ‘pagina’s geteld’. Dit hoofdstuk is te lang. Deze paragraaf is te kort. De paragraafstructuur is niet volgens de handleiding.  Allemaal zaken die snel genoteerd kunnen worden op het beoordelingsformulier.

TIP: Zorg dus voor een net afgewerkte scriptie

De aandachtspunten voor een hoge beoordeling van scripties

Wat kan je het beste doen door voor jezelf als je scriptie is afgerond? Maak een lijstje van zaken waar je zelf op wilt letten bij het redigeren en lay-outen van je scriptie. Tien tips van ons:

 1. Zorgen dat alle bronverwijzingen in de tekst kloppen. Denk eraan dat je paginanummers toevoegt bij een citaat en ook bij figuren die je hebt overgenomen verwijst naar de bron.
 2. Zorg dat alle tussenkopjes passen bij de tekst
 3. Vraag jezelf bij elke paragraaf af of je een inleidende zin nodig hebt.
 4. Splits lange zinnen (meer dan twee regels op je beeldscherm) op in meerdere zinnen
 5. Check of je alle veelvoorkomende Engelse woorden en vaktermen op dezelfde juiste manieren geschreven worden. Let ook op het hoofdlettergebruik bij bijvoorbeeld afkortingen. Gebruik de zoek- en vervangtoets van Word.
 6. Maak de tabel- en figuurnummering in orde.
 7. Haal dubbele spaties eruit met de zoek- en vervangtoets.
 8. Print de scriptie zodat je kan zien of je overal dezelfde regelafstand, lettergrootte en lettertype gebruikt.
 9. Lees de scriptie na en kijk of de werkwoorden die eindigen op een d of een t juist gespeld zijn.
 10. Werk de inhoudsopgave bij en zet alles netjes op de pagina.

Onze hulp

Sommige studenten komen bij ons met een afgekeurde scriptie of onderzoeksvoorstel. Wil je dit voorkomen? Schakel dan onze hulp in om je scriptie beoordelingsproof te maken!